Lärplattor och e-böcker

”Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande” är ett metodprojekt som undersökt lärplattan och teknikens potential för att underlätta och motivera till läsning av skönlitteratur. På vilka sätt kan läsning av e-böcker i en lärplatta sägas stimulera till läsning? En viktig del i projektet har varit ett samarbete med det lokala biblioteket, att få biblioteket att bli en del i de studerandes vardag. Detta bl.a. genom att introducera bibliotekets digitala resurser via lärplattan.

bokhylla-002

”Lärplattor och e-böcker för flexibelt läsande” presenterar en metod i att instruera och handleda skolklasser i att läsa e-böcker på lärplatta och möjligheterna med detta. E-boken är ur olika aspekter fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium, men e-boken och det digitala biblioteket kommer att påverka vårt sätt att läsa och inte minst vara en viktig del i vårt framtida flexibla lärande.